google ios huawei windows
Войти через социальные сети
Все каналы Купить приставку
 он-лайн Телеканал

В эфире — İqtisadiyyat xəbərləri

Начать с начала
  • 23:00 AzTV Xəbər
  • 23:30 Угнать за 60 секунд
  • 23:00 Çöl adamı macara axtarışında
  • 23:30 Türk dünyası
  • 23:00 AzTV Xəbər
  • 23:30 Паркер
  • 23:00 AzTV Xəbər
  • 23:30 Боги Египта
  • 23:00 AzTV Xəbər
  • 23:30 Джон Картер
  • 01:00 AzTV Xəbər
  • 01:40 Azərbaycan deyəndə
  • 02:15 Воскресший Эртугрул
  • 03:00 Главное
  • 04:00 AzTV Xəbər
  • 04:30 Çıxışa doğru
  • 05:30 SMG. Sosial media gündəmi
  • 06:00 Sənədli film
  • 06:30 Məmləkətim
  • 07:00 Telesəhər. Hamı səhərini xoş ovqatla açmaq istəyir
  • 09:00 AzTV Xəbər
  • 09:20 Gün başladı
  • 11:00 AzTV Xəbər
  • 11:30 Texno-xəbər
  • 12:05 Воскресший Эртугрул
  • 13:00 AzTV Xəbər
  • 13:30 Sonuncu sütun
  • 14:00 Xəmsə
  • 15:00 AzTV Xəbər
  • 15:30 İdman xəbər
  • 16:00 Çıxışa doğru
  • 17:00 AzTV Xəbər
  • 17:30 SMG. Sosial media gündəmi
  • 18:00 Region xəbərləri
  • 18:30 İqtisadiyyat xəbərləri
  • 19:00 AzTV Xəbər
  • 20:00 Obyektiv
  • 20:30 Əslində biz
  • 21:15 Главное
  • 22:10 Воскресший Эртугрул
  • 23:00 AzTV Xəbər
  • 23:30 Капитан Марвел
  • 01:00 AzTV Xəbər
  • 01:45 Əslində biz
  • 02:30 Воскресший Эртугрул
  • 03:10 Главное
  • 04:00 AzTV Xəbər
  • 04:30 Çıxışa doğru
  • 05:30 SMG. Sosial media gündəmi
  • 06:00 Sənədli film
  • 06:30 Vətənimiz Azərbaycan
  • 07:00 Telesəhər. Hamı səhərini xoş ovqatla açmaq istəyir
  • 09:00 AzTV Xəbər
  • 09:20 Gün başladı
  • 11:00 AzTV Xəbər
  • 11:30 Məmləkətim
  • 12:00 Воскресший Эртугрул
  • 13:00 AzTV Xəbər
  • 13:30 Obyektiv
  • 14:00 Главное
  • 15:00 AzTV Xəbər
  • 15:30 İdman xəbər
  • 16:00 Çıxışa doğru
  • 17:00 AzTV Xəbər
  • 17:30 SMG. Sosial media gündəmi
  • 18:00 Region xəbərləri
  • 18:30 İqtisadiyyat xəbərləri
  • 19:00 AzTV Xəbər
  • 20:00 Türk dünyası
  • 20:35 Molla Nəsrəddin
  • 21:00 Главное
  • 22:05 Воскресший Эртугрул
  • 23:00 AzTV Xəbər
  • 23:30 Qloriya
  • 01:00 AzTV Xəbər
  • 01:15 Türk dünyası
  • 01:45 Molla Nəsrəddin
  • 02:20 Воскресший Эртугрул
  • 03:00 Главное
  • 04:00 AzTV Xəbər
  • 04:30 Çıxışa doğru
  • 05:30 SMG. Sosial media gündəmi
  • 06:00 Sənədli film
  • 06:30 Геракл
  • 08:00 Sənədli film
  • 09:00 AzTV Xəbər
  • 09:20 Evimizdə
  • 10:25 Teleoyun
  • 11:00 AzTV Xəbər
  • 11:30 Uğur düsturu
  • 12:05 Воскресший Эртугрул
  • 13:00 AzTV Xəbər
  • 13:30 Texno-xəbər
  • 14:00 Gəncsən
  • 15:00 AzTV Xəbər
  • 15:30 Мужское слово
  • 17:00 AzTV Xəbər
  • 17:30 Əslində biz
  • 18:00 Region xəbərləri
  • 18:30 ASAN həyat
  • 19:00 AzTV Xəbər
  • 20:00 Jurnalist araşdırması
  • 20:30 Bir Aztv
  • 21:05 Belə-belə işlər
  • 21:35 Şəxsən Siz
  • 22:05 AzTV Qlobal
  • 22:30 Qırmaqda
  • 23:00 AzTV Xəbər
  • 23:30 Qırmaqda
  • 00:50 Gəncsən
  • 01:50 Belə-belə işlər
  • 02:20 Əslində biz
  • 03:00 Şəxsən Siz
  • 03:30 AzTV Qlobal
  • 04:00 AzTV Xəbər
  • 04:25 Bir Aztv
  • 05:00 Jurnalist araşdırması
  • 05:30 Texno-xəbər
  • 06:00 Sənədli film
  • 06:30 Тачки 3
  • 08:00 Панорама недели
  • 08:30 Минута музыки
  • 09:00 Ekoetika
  • 09:20 Evimizdə
  • 10:30 Teleoyun
  • 11:00 AzTV Xəbər
  • 11:30 Məmləkətim
  • 12:00 Belə-belə işlər
  • 12:30 Qazan - Manqal
  • 13:00 Ən doğrusu
  • 14:00 Döyüşçü
  • 14:30 Çöl adamı macara axtarışında
  • 15:00 AzTV Xəbər
  • 15:25 Canlı ifa
  • 16:00 Не та, так эта
  • 17:30 Türk dünyası
  • 18:00 Xəmsə
  • 19:00 Həftə. Analitik-informasiya proqramı
  • 20:30 Bir Aztv
  • 21:00 Yüz ilin adamları
  • 21:30 Враг государства
  • 23:00 Çöl adamı macara axtarışında
  • 23:30 Türk dünyası
  • 00:10 Xəmsə
  • 01:00 Məmləkətim
  • 01:30 Döyüşçü
  • 02:00 Həftə. Analitik-informasiya proqramı
  • 03:30 Ən doğrusu
  • 04:30 Belə-belə işlər
  • 04:55 Bir Aztv
  • 06:00 Sənədli film
  • 06:30 Məmləkətim
  • 07:00 Telesəhər. Hamı səhərini xoş ovqatla açmaq istəyir
  • 09:00 AzTV Xəbər
  • 09:20 Gün başladı
  • 11:00 Həftə. Analitik-informasiya proqramı
  • 13:00 AzTV Xəbər
  • 13:30 Çöl adamı macara axtarışında
  • 14:00 Главное
  • 15:00 AzTV Xəbər
  • 15:30 İdman xəbər
  • 16:00 Çıxışa doğru
  • 17:00 AzTV Xəbər
  • 17:30 SMG. Sosial media gündəmi
  • 18:00 Region xəbərləri
  • 18:30 İqtisadiyyat xəbərləri
  • 19:00 AzTV Xəbər
  • 20:00 AzTV Qlobal
  • 20:30 Xarı bülbül festivalından seçmələr
  • 21:00 Главное
  • 22:10 Воскресший Эртугрул

Смотрите "İqtisadiyyat xəbərləri" на телеканале "AzTV (AZ)" онлайн

AzTV (AZ)
AzTV (AZ)

Телеканал AzTV (AZ)